Arsip Tag: syukur

Sabar dan keutamaannya

Doamustajab2.com kali ini mengetengahkan tentang sabar dan keutamaanya.

sabar dan keutamaannyaDalam surah Al-Baqarah (2) ayat 155-157, Allah SWT berfirman: “ Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.

Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah,

mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah [2] : 155-157).

Surah ini seharusnya menjadi dasar kita dalam menjalani hidup. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan, apabila kita tidak mampu menyadari, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini,

pada hakikatnya hanyalah ujian. Harta yang kita miliki, karir yang bagus, rumah dan mobil mewah yang kita miliki, anak dan keluarga,

itu semua adalah ujian dari Allah dan titipan Allah. Apakah kita bersyukur atau menjadi kufur?

Sabar dan keutamaannya

Ketahuilah bahwa sabar adalah merupakan akhlak terpuji. Merupakan watak yang disukai. Merupakan perangai yang indah. Sangatlah baik pengaruh dan akibatnya.

Memiliki faedah dan manfaat yang berlimpah. Dengan kesabaran ada kesempatan berfikir jernih sehingga akan memudahkan berbagai urusan.

Oleh karenanya para sahabat dan orang-orang shalih selalu memelihara dan melazimkan sifat sabar ini dalam dirinya. Terutama dalam menjaga ketaatan, menjauhi larangan dan sabar dalam menerima ketetapan Allah.

Sungguh sangat banyak keutamaan sabar yang dijelaskan dalam al-Qur-an dan as Sunnah. Diantaranya adalah:

Pertama : Allah bersama orang-orang yang sabar

Allah berfirman: “Washbiru, innallaha ma’ash shaabirin” Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (Q.S al Anfaal 46).

Ketahuilah bahwa kebersamaan Allah Ta’ala kepada orang yang sabar adalah kebersamaan yang khusus. Allah akan menjaganya, menolongnya dan selalu memberi kekuatan baginya.

Kedua : Ganjaran pahala yang tidak terbatas

Sulaiman bin Qashim berkata : Setiap amalan dapat diketahui ganjarannya kecuali kesabaran yang ganjarannya seperti air mengalir. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta’ala :

“Innama yuwaffash shaabiruuna ajrahum bighairi hisaab” Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas (Q.S az Zumar 10)

Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin berkata : Adapun kesabaran, pahalanya berlipat ganda tidak terbatas.

Hal ini menunjukkan bahwa ganjarannya sangat besar sekali hingga tak mungkin bagi seorang insan untuk membayangkan pahalanya karena tidak bisa dihitung dengan bilangan.

Bahkan juga, pahala sabar termasuk pahala yang maklum diisi Allah tanpa bisa dibatasi. Tidak pula dapat disamakan dengan mengatakan satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat. Kesabaran itu pahalanya tanpa batas. (Syarah Riyadush Shalihin)

Ketiga : Allah mencintai orang yang sabar

Kecintaan Allah Ta’ala adalah pemberian yang agung bagi seorang hamba. Ketahuilah bahwa jika Allah telah mencintai seorang hamba maka semua kebaikan akan datang kepadanya dari segala arah. Keburukan dan gangguan akan hilang dan akan terwujud baginya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Allah Ta’ala berfirman : “Wallahu yuhibbush shaabiriin” Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. (Q.S Ali Imran 146)

Keempat : Aman dari tipu daya musuh

Allah Ta’ala berfirman : “Wain tashbiruu wa tattaquu laa yadhurrukum kaiduhum syai-a.” Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. (Q.S Ali Imran 120)

Imam Ibnu Katsir berkata : Allah mengajarkan orang-orang mukmin kiat agar selamat dari keburukan orang yang jahat dan tipu daya musuh dengan mengamalkan kesabaran dan ketakwaan serta tawakkal kepadanya.

Dia adalah Mahamengetahui para musuh. Tidak ada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan Allah.

Kelima : Mendapat pemberian yang paling baik

Rasulullah bersabda: “Tidaklah seorang insan diberikan pemberian yang lebih baik lagi luas dibanding kesabaran” (H.R Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Imam Hasan al Bashri berkata : Sabar adalah perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Tidaklah Allah memberikannya kecuali kepada hamba-hamba yang mulia disisi-Nya (Minhajul Qashidin, Imam Ibnu Qudamah)

Keenam : Meraih derajat yang tinggi

Rasulullah bersabda : “Ada seseorang yang meraih kedudukan mulia disisi Allah bukan karena amalnya.

Allah memberikan cobaan kepada dirinya atau hartanya atau anaknya kemudian Allah menjadikannya bersabar, hingga ia dapat meraih derajat yang mulia” (H.R Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh al Albani).

Diantara hal yg membantu kita utk bisa sabar dlm menghadapi cobaan dan gangguan adalah sbb:

1. Mempelajari ilmu akidah tauhid dgn benar,

2. Memperdalam pemahaman dan memperkuat keimanan kita terhdp takdir Allah yg baik maupun yg buruk, krn ujian dan cobaan itu berupa keduanya, sbgmana Firman Allah:

“Dan Kami menguji kalian dgn keburukan dan kebaikan, dan kalian semua akan dikembalikan kpda Kami.”

3. Mengetahui fadhilah/keutamaan sabar dan kedudukan orag2 yg sabar disisi Allah.

4. Membaca sejarah para Nabi dan Rasul serta perjalanan hidup org2 sholih yg minute mereka mendapat ujian yg lebih berat dari kita.

5. Bergaul dg org2 yg baik dan suka memberi nasehat dan memperingatkan dari kesalahan dan dosa. Sbgmana dikatakan oleh seorang ulama:

“Saudaramu yg setia adalah orang yg selalu memberitahukan kpdmu kekurangan2mu dan memperingatkanmu dari dosa2”.

Dan ini sesuai dg Firman Allah:

“Org2 yg saling mencintai pd hari kiamat kelak sebagian mrk menjadi musuh bagi sebagian yg lain, kecuali org2 yg bertakwa.”
Maksudnya berteman krn keimanan dan ketakwaan.

6. Jangan lupa banyak berdoa kpd Allah agar diberi taufiq dan pertolongan utk dpt IKHLAS dan SABAR serta istiqomah dalam menjalani kehidupan sampai akhir hayat…Wallahu a’lam

Wasalam

Fathul ahadi